logo

FX.co ★ Các tín hiệu USDCAD | Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) và Đô la Canada (CAD) trên thị trường ngoại hối

2020-12-03
USDCADH1
TP:1.3008SL:1.2906P:1.2967
Buy Stop
2020-12-03
USDCADH1
TP:1.2890SL:1.2951P:1.2921
Sell Stop
2020-11-27
USDCADH4
TP:1.2944SL:1.3028P:1.2976
Sell Stop
2020-11-27
USDCADH1
TP:1.2944SL:1.3028P:1.2976
Sell Stop
2020-11-26
USDCADH1
TP:1.3067SL:1.2986P:1.3038
Buy Stop
2020-11-24
USDCADH1
TP:1.3078SL:1.3014P:1.3031
Buy Stop
2020-11-24
USDCADH4
TP:1.3405SL:1.3018P:1.3080
Buy Stop
2020-11-24
USDCADH4
TP:1.3129SL:1.2974P:1.3052
Buy Stop
2020-11-24
USDCADH1
TP:1.3106SL:1.3005P:1.3056
Buy Stop
2020-11-18
USDCADH4
TP:1.3007SL:1.3165P:1.3086
Sell Stop