logo

FX.co ★ Mẫu USDJPY | Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) và đồng Yen Nhật Bản (JPY) trên thị trường ngoại hối

USDJPY M15

Đỉnh đôi
Trên biểu đồ USDJPY M15, mô hình đảo chiều Đỉnh đôi đã được hình thành. Đặc điểm: ranh giới trên ở 103.99; ranh giới dưới ở 103.74; chiều rộng của mô hình là 25 điểm. Tín hiệu: sự phá vỡ ranh giới dưới sẽ gây ra sự tiếp tục của xu hướng giảm nhắm mục tiêu mức 103.51.
2020-12-04

USDJPY M5

Đáy ba
Mô hình Đáy ba đã được hình thành trên USDJPY M5. Nó có các đặc điểm sau: mức kháng cự 103.90/103.88; mức hỗ trợ 103.83/103.82; chiều rộng là 7 điểm. Trong trường hợp phá vỡ mức kháng cự 103.90, giá có thể sẽ tiếp tục chuyển động tăng ít nhất lên 103.97.
2020-12-03

USDJPY M5

Hình chữ nhật giảm
Theo biểu đồ của M5, USDJPY đã tạo thành Hình chữ nhật giảm. Mô hình này cho thấy sự tiếp tục của xu hướng. Đường viền trên là 104.34, đường viền dưới là 104.29. Tín hiệu có nghĩa là vị trí bán nên được mở sau khi cố định giá dưới đường biên dưới 104.29 của Hình chữ nhật giảm.
2020-12-01

USDJPY M30

Đầu và vai
Mô hình kỹ thuật có tên Đầu và vai đã xuất hiện trên biểu đồ USDJPY M30. Có nhiều lý do quan trọng để đề xuất rằng giá sẽ vượt qua Đường viền cổ 104.31/104.32 sau khi vai phải được hình thành. Vì vậy, xu hướng được thiết lập để thay đổi với giá tiến đến 104.02.
2020-12-01

USDJPY M30

Hình chữ nhật tăng
Theo biểu đồ của M30, USDJPY đã tạo thành Hình chữ nhật tăng. Loại mô hình này cho thấy sự tiếp tục xu hướng. Nó bao gồm hai cấp độ: kháng cự 104.41 và hỗ trợ 104.24. Trong trường hợp mức kháng cự 104.41 - 104.41 bị phá vỡ, công cụ có thể sẽ đi theo xu hướng tăng.
2020-12-01

USDJPY M15

Hình chữ nhật tăng
Theo biểu đồ của M15, USDJPY đã tạo thành Hình chữ nhật tăng. Loại mô hình này cho thấy sự tiếp tục xu hướng. Nó bao gồm hai cấp độ: kháng cự 104.41 và hỗ trợ 104.24. Trong trường hợp mức kháng cự 104.41 - 104.41 bị phá vỡ, công cụ có thể sẽ đi theo xu hướng tăng.
2020-12-01

USDJPY M15

Đỉnh đôi
Mô hình Đỉnh đôi đã được hình thành trên USDJPY M15. Nó báo hiệu rằng xu hướng đã được thay đổi từ hướng lên thành hướng xuống. Có thể, nếu cơ sở của mô hình 104.27 bị phá vỡ, chuyển động đi xuống sẽ tiếp tục.
2020-12-01

USDJPY M30

Tam giác Cân Giảm
Theo biểu đồ của M30, USDJPY đã hình thành mô hình Tam giác Cân Giảm. Mô tả: Đường biên giới thấp hơn là 103.84/104.16 và đường biên giới cao hơn là 104.38/104.16. Độ rộng mô hình được đo trên biểu đồ ở mức -54 pip. Sự hình thành của mô hình Tam giác Cân Giảm rõ ràng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm. Nói cách khác, nếu kịch bản trở thành sự thật và USDJPY vi phạm đường biên giới thấp hơn, giá có thể tiếp tục di chuyển về phía 103.
2020-11-30

USDJPY M5

Tam giác Cân Tăng
Theo biểu đồ của M5, USDJPY đã hình thành mô hình Tam giác Cân Tăng. Mô tả: Đây là mô hình của sự tiếp tục xu hướng. 104.32 và 104.18 lần lượt là tọa độ của đường biên giới cao hơn và thấp hơn. Độ rộng mô hình được đo trên biểu đồ ở mức 14 pip. Triển vọng: Nếu đường biên giới cao hơn 104.32 bị phá vỡ, giá có thể sẽ tiếp tục di chuyển thêm 104.40 pip.
2020-11-26

USDJPY M5

Hình chữ nhật tăng
Theo biểu đồ của M5, USDJPY đã hình thành Hình chữ nhật tăng, cái mà là mô hình của sự tiếp tục xu hướng. Mô hình này được chứa trong các đường viền sau: đường viền dưới 104.52 – 104.52 và đường viền trên 104.60 – 104.60. Trong trường hợp đường viền trên bị phá vỡ, công cụ có khả năng đi theo xu hướng tăng.
2020-11-24