logo

FX.co ★ Các tín hiệu USDJPY | Tỷ giá Đô la Mỹ (USD) và đồng Yen Nhật Bản (JPY) trên thị trường ngoại hối

2020-11-30
USDJPYH1
TP:103.5800SL:104.3600P:104.0500
Sell Stop
2020-11-30
USDJPYH1
TP:101.6488SL:104.4093P:103.9900
Sell Stop
2020-11-26
USDJPYH1
TP:104.8900SL:103.8280P:104.3590
Buy Stop
2020-11-23
USDJPYH1
TP:104.0700SL:103.7100P:103.9900
Buy Stop
2020-11-20
USDJPYH1
TP:103.3833SL:103.9233P:103.6700
Sell Stop
2020-11-20
USDJPYH4
TP:106.2612SL:103.6807P:103.9200
Buy Stop
2020-11-19
USDJPYH1
TP:104.5400SL:103.6600P:104.2000
Buy Stop
2020-11-12
USDJPYH1
TP:105.8400SL:104.7600P:105.3000
Buy Stop
2020-11-11
USDJPYH1
TP:103.9600SL:105.6800P:104.7200
Sell Stop
2020-11-11
USDJPYH1
TP:106.8800SL:104.7250P:105.4300
Buy Stop